• Kvalité / Miljöpolicy

Vårt gemensamma ansvar

Vi skall arbeta för en miljömässigt sund utveckling och sträva efter att skydda den omgivande miljön, våra kunder och vår personal. Vi följer och håller oss uppdaterade på lagar, förordningar samt andra krav.

Miljön och jordens resurser är vårt gemensamma ansvar!

De beslut vi fattar idag påverkar livsmiljön i morgon. Att lösa miljöproblemen är ett överlevnadsvillkor för vårt samhälle och mänskligheten. Vi äger inte jorden, vi lånar den.

Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete betyder att vi… 

 • Ser våra kunders behov och arbetar för att överträffa deras förväntningar på oss.
 • Vi utvecklar och fördjupar våra kunskaper för att öka vår konkurrenskraft.
 • Arbetar förebyggande med ständiga förbättringar enligt gällande lagar och förordningar.
 • Ser våra medarbetare som företagets största resurs och nyckeln till vår totalkvalitet.
 • Utvecklar unika kvalitetsprodukter med så låg miljöpåverkan som möjligt.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska och förebygga kvalitetsbrister i våra produkter.
 • Utnyttjar företagets och naturens resurser på ett effektivt sätt.
 • Är ansluten till Fti registret, vi tar därigenom producentansvar för emballage, tomma patroner, dunkar, kartonger etc.
 • Källsorterar allt avfall, åker själva till deponeringsanläggningen i
  Smålandsstenar och där ser till att allt vårt avfall deponeras på rätt sätt.

Vi tycker därmed att vi både på det lokala och
nationella planet tar vårt ansvar.

I och med att vi säljer produkter till både kommuner, landsting, stat och många stora kunder som är ISO certifierade så är vi mycket noga med att tillhandahålla all den dokumentation
som behövs, t.ex. infofaktablad, säkerhetsdatablad etc.

P&P Technology har över 10 200 kunder (business to business) utspridda i Sverige och Norge.

Vill ni ha referenser från kommuner, landsting, stat eller större företag som är våra kunder och som är ISO certifierade så kan vi tillhandahålla det.

Vid frågor tveka inte att kontakta oss!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.