Kvalité / Miljöpolicy

 

Miljön och jordens resurser är vårt gemensamma ansvar!
De beslut vi fattar idag påverkar livsmiljön i morgon. Att lösa miljöproblemen är ett överlevnadsvillkor för vårt samhälle och mänskligheten. Vi äger inte jorden, vi lånar en tid här.

Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete betyder att vi…

 >> Ser våra kunders behov och arbetar för att överträffa deras förväntningar på oss.
 >> Arbetar förebyggande, med ständiga förbättringar enligt gällande lagar och förordningar.
 >> Ser våra medarbetare som företagets största resurs och nyckeln till vår totalkvalitet.
 >> Arbetar i en jämställd öppen och tolerant atmosfär.
 >> Utvecklar unika kvalitetsprodukter med så låg miljöpåverkan som möjligt.
 >> Utnyttjar företagets och naturens resurser på ett effektivt sätt.
 >>
Är ansluten till Repa registret, vi tar därigenom producentansvar för
emballage, tomma patroner, dunkar, kartonger etc.
 >>
Källsorterar allt avfall och vi åker själva till deponeringsanläggningen i
Smålandsstenar och där ser till att allt vårt avfall deponeras på rätt sätt.

Vi tycker därmed att vi både på det lokala och nationella planet tar vårt ansvar.

I och med att vi säljer produkter till både kommuner, landsting, stat och många stora kunder som är ISO certifierade så är vi mycket noga med att tillhandahålla all den dokumentation som behövs, t.ex. säkerhetsdatablad etc.

P&P har över 16.000 kunder (business to business) utspridda i hela Sverige.

Vill ni ha referenser från kommuner, landsting, stat eller större företag som är våra kunder och som är ISO certifierade så kan vi tillhandahålla det.

Vid frågor tveka inte att kontakta oss.

Med Vänliga Hälsningar
Fredrik Hermansson
VD